Project: A solution/product to enhance patients’ experience at Hospital 108

Mentor: Hoang Bin (Design Lead @VNPT-IT)
Mentee: Tran Anh Duong & Nguyen T. Ngoc Thao
 

 
 
[UI-track]-[Hoàng-Phan]-[Mai-Nguyễn--
[UI-DESIGN]-[NGUYỄN-VĂN-THỦY]-[NGUYE
[UX-RESEARCH]-[ALEX-HOÀNG]-[ANH-QUÂN--

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND