Project: Giaohangtietkiem Mobile App UI Re-design
Mentor: Hoang Nguyen (Co-Founder & Design Coach@Geek Up)
Mentee: Pham Thao Nhi & Nguyen Thi Dan Chau

 
[PRODUCT-DESIGN]-[VÕ-HỒNG-QUÂN]-[HOA
[PRODUCT-DESIGN]-[THAI-LAM]-[GIA-VINH---
[PRODUCT-DESIGN]-[TIÊN-ĐÀO]-[TÚ-ĐẶN

#ProductDesign

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND