Project: Career Compass Mobile App
Mentor: Huy Truong (Product Design Manager @Manabie)
Mentee: Loc Tran & Binh Nguyen
 

 
[UI-track]-[Hoàng-Phan]-[Mai-Nguyễn--
[UI-DESIGN]-[NGUYỄN-VĂN-THỦY]-[NGUYE
[UX-RESEARCH]-[ALEX-HOÀNG]-[ANH-QUÂN--

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND