Nobody

tell me...

 
 
 
 

Project: Nobody tell me...

Mentor: Leo Nguyen (UX Researcher & CDO @Melodify)
Mentee: Nguyen Hong Lam & Nguyen Quang Khai

 
 
 
 
[PRODUCT-DESIGN]-[HOANG-BIN]-108-hospita

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[HUY-TRƯƠNG]-[THÁI-B
[PRODUCT-DESIGN]-[LINH-HUYỀN]-[VƯƠNG

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND