Project: Go Plan - Trip Planner App

Mentor: Lien To (UX/UI Designer @FPT Software)
Mentee: Hang Nguyen & Tuong Vy

 
[UI-DESIGN]-[HOÀNG-NGUYỄN]-[ĐAN-CHÂU
[PRODUCT-DESIGN]-[NATAN-SANTOLO]-[NHẬT

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[Shriya-Shekhar]-[Thảo

#ProductDesign

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND