Project: Hong Ngoc Hospital App
Mentor: Linh Huyen (Product & Marketing Director @Clingme)
Mentee: Nguyen Hong Ngoc & Dang Quoc Viet
 

[UI-track]-[Hoàng-Phan]-[Mai-Nguyễn--
[UI-DESIGN]-[NGUYỄN-VĂN-THỦY]-[NGUYE
[UX-RESEARCH]-[ALEX-HOÀNG]-[ANH-QUÂN--

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND