Project: Boost - Online Training App

Mentor: Quân Võ (UX Lead & CDO @ViettelPay)
Mentee: Hoàng Anh & Huy Hoàng

 
 
 
 
 
 
[UI-Design]-[Mentor-Khac-Minh]-[Phan-Ha-
[UX-Research]-[Leo-Nguyen]-[Hồng-Lam--
[UX-Research]-[Tracy-Nguyen]-[Hanh-Ly-+-

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND