Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà Tài trợ và Đối tác đã tin tưởng vào dự án này

Và chúng tôi có 20 lận

[UI-Design]-[Mentor-Tô-Hương-Liên]-[
[PRODUCT-DESIGN]-[NGUYEN-BOND]-Now-Nutri
[UI-DESIGN]-[NGUYỄN-VĂN-THỦY]-[LUU-V
[UI-DESIGN]-[HOÀNG-NGUYỄN]-[ĐAN-CHÂU
[PRODUCT-DESIGN]-[NATAN-SANTOLO]-[NHẬT

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[Shriya-Shekhar]-[Thảo

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[VÕ-HỒNG-QUÂN]-[HOA
[PRODUCT-DESIGN]-[THAI-LAM]-[GIA-VINH---
[PRODUCT-DESIGN]-[TIÊN-ĐÀO]-[TÚ-ĐẶN

#ProductDesign

[UI-Design]-[Mentor-Khac-Minh]-[Phan-Ha-
[UX-Research]-[Leo-Nguyen]-[Hồng-Lam--
[UX-Research]-[Tracy-Nguyen]-[Hanh-Ly-+-
[PRODUCT-DESIGN]-[HOANG-BIN]-108-hospita

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[HUY-TRƯƠNG]-[THÁI-B
[PRODUCT-DESIGN]-[LINH-HUYỀN]-[VƯƠNG
[UI-track]-[Hoàng-Phan]-[Mai-Nguyễn--
[UI-DESIGN]-[NGUYỄN-VĂN-THỦY]-[NGUYE
[UX-RESEARCH]-[ALEX-HOÀNG]-[ANH-QUÂN--

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND