[UI-DESIGN]-[HOÀNG-NGUYỄN]-[ĐAN-CHÂU
[PRODUCT-DESIGN]-[NATAN-SANTOLO]-[NHẬT

Project: Seas Tower - Community & Booking App

Mentor: Thuy Nguyen (Founder @Pit Studio
Mentee: Luu Vu Quang

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[Shriya-Shekhar]-[Thảo

#ProductDesign

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND