Project: Timo - UX Discovery Research

Mentor: Trang Doan (UX Researcher @Zalo)
Mentee: Khanh Tran & Nhi Tran

 
 
 
 
 
[PRODUCT-DESIGN]-[HOANG-BIN]-108-hospita

#ProductDesign

[PRODUCT-DESIGN]-[HUY-TRƯƠNG]-[THÁI-B
[PRODUCT-DESIGN]-[LINH-HUYỀN]-[VƯƠNG

Phí tham gia Mentee 2.000.000 VND

Ưu đãi cho sinh viên 1.000.000 VND